Gabriel Baicu - The New Reformation
La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Bibliographie en francaise

 

Philippe Lucrèce dans la théologie chrétienne du IIIe au XIIIe siècle, et spécialement dans las écoles Carolingiennes. 1896

 

 

 

(Attendez jusque la page se charge coplètement!)

Philippe. Lucrèce dans la théologie chrétienne du IIIe au XIIIe siècle, et spécialement dans las écoles Car... by Patrologia Latina, Graeca et Orientalis

 

Content with books' titles:

Dumnezeu locuiește în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei) (30. 01. 2013) În credința creștină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El și numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații Creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini și să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este preyentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dacă ne adunăm, mari mulțimi de oameni, în numele lui Dumnezeu, dar nu avem, fiecare din noi o relație adevărată cu El, suntem, fără îndoială, o comunitate de credincioși, dar relațiile inter-personale, din aceea comunitate, nu reflectă învățăturile lui Hristos. Aceasta este marea noastră problemă, ne adunăm ca să ne facem mai răi, nu mai buni, așa cum a observat apostolul Pavel. (1 Corinteni 11; 17) Nu este de mirare că unii pusnici s-au retras, de a lungul timpului, departe de oameni, au făcut acest lucru tocmai pentru a nu fi obligați să coboare standardele lor spirituale, din cauza celor din jurul lor, a ne înțelegerii lor. ... (Citiți tot mesajul!) Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (versiunea Biblia ortodoxă) (30. 01. 2013) Instituțiile bisericești ne impun ce trebuie să credem și ce trebuie să facem sau să nu facem, ca și cum ele ar fi tutorii sau curatorii noștri spirituali. Ele sunt falși tutori, falși curatori și falși părinți, deoarece fiecare om, care trăiește pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal și nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă și să ne pedepsească. Dacă nu ne asumăm răspunderea propriei noastre vieți veșnice, așa cum ne-am asumat-o pentru viața pe pământ, vom fi mereu niște copii, din punct de vedere spiritual, dar nu copiii Tatălui Ceresc, ci copiii Bisericilor instituționale, care își realizează scopurile lor instituționale și interesele lor de grup, pe seama noastră. Dumnezeu nu este numai Tatăl patriarhilor, papilor, episcopilor, preoților, pastorilor, presbiterilor sau diaconilor, El este Tatăl fiecărui credincios în parte și are cu fiecare, indiferent de funcția bisericească deținută, o relație de la Tată la fiu sau de la Tată la fiică. ... (Citiți tot mesajul!) Adevărata practică a Creștinismului (versiunea Cornilescu a Bibliei) (30. 01. 2013) Practica Creștinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creștine și de a participa la slujbe sau la spectacole și festivități prin care îi dăm recunoașterea lui Dumnezeu. Problema nu este de a îi declara lui Dumnezeu că suntem gata să ne supunem Lui, în toate lucrurile, de a ne pune bine cu El, ci problema este de a practica, în mod concret și real, ceea ce ne cere El. Adevărata pocaință nu înseamnă doar a face sau a nu face ceva anume, ci înseamnă de a fi asemănători cu Dumnezeu, a fi dumnezei. El a spus că nu dorește să vadă nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Mărturisirea cu gura a credinței este suficientă pentru îndreptățirea noastră, în fața lui Dumnezeu, prin Cristos, dar această credință este în sine moartă și nu duce la viață veșnică, dacă nu produce rezultate practice. Credința noastră în Isus, ... (Citiți tot mesajul!) Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Iisus (30. 01. 2013) Din nefericire oamenii l-au transformat pe Iisus Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns. Mă refer la caracterul Lui și la puterea Lui. Cei mulți se închină unui ideal, unui idol, de la care așteaptă minuni, cu toate că cea mai mare minune este tocmai ca ei înșiși să transpună în viața lor acest ideal, transformându-l într-un mod de viață cotidian. Fără această minune, nici o altă minune săvârșită de Dumnezeu, nu ne duce la mântuire. Iisus nu trebuie văzut ca un idol, adică ca ceva deasupra noastră, desprins de noi și departe de noi. Iisus, dacă nu este în noi, nu trăiește pentru noi, adică nu are puterea de a re genera viețile noastre. Iisus ne poate auzi și atunci când nu locuiește în noi, dar El nu există doar pentru ca nouă să ne meargă bine, scopul Lui este acela de a se muta în ființele noastre. Iisus nu este un idol, adică doar un simbol religios, El este modelul de ființă umană și divină, pentru cei care cred în El. ... (Citiți tot mesajul!) Iisus Apa vieții și Boboteaza (07. 01. 2013) Oare a bea din Apa vieții care este Iisus și a bea din apa care este agiasma mare este același lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este Iisus se transformă într-un izvor de apă vie pentru ceilalți prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi, pe când apa, care este agiasma mare, nu poate echiala cu lucrarea complexă a nașterii din nou, a roadelor și darurilor duhovnicești. (1 Corinteni 12; 1-11) Apa vie, care este Iisus lucrează prin cuvintele pe care El le-a spus pe pământ și mai ales prin puterea pe care El o are asupra inimilor noastre. Iisus ne convinge inimile și astfel ne convinge și conștiințele că a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru sunt cele mai mari porunci. Cei care folosesc dogmele și doctrinele lor ca pe o armă îndreptată împotriva celorlalți fac ce cred ei de cuviință, dar dintre cele trei, adică credința, nădejdea și dragostea, cea din urmă, adică dragostea, este cea mai mare. (1 Corinteni 13; 13) ... (Citiți tot mesajul!) Război cu Isus (07. 01. 2013) De unde absurditatea că cenușa și pământul, adică solul, sunt două substanțe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenușă și îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinație uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format și din multă cenușă provenită de la animale sau vegetație arse, de a lungul timpului. Atât pământul, cât și cenușa, au același substrat material, adică elementele chimice conținute de tabelul lui Mendeleev. Prin urmare, cenușa se întoarce tot în pământ și devine pământ și nu există nici o explicație logică, pentru care trupul biologic uman are voie să devină, după moarte, în mod direct pământ, dar nu are voie să devină cenușă și apoi pământ. Toate entitățile, vii sau moarte, au ca bază materială exact aceleași particule ... (Citiți tot mesajul!) Veșnicia vieții și moartea trupului biologic (07. 01. 2013) Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veșnic este același. Suntem judecați de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieții noastre pe pământ și nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituționale pentru noi. Indiferent dacă momentul îngropării noastre se petrece în intimitatea familiei noastre, fără a fi însoțiți, în nici un fel, de asistența vreunui funcționar bisericesc sau reprezentant al vreunei instituții bisericești sau dacă suntem însoțiți pe ultimul drum de un mare sobor de preoți, chiar de un patriarh, papă sau 1000 de preoți o dată, destinul nostru veșnic nu suferă nici o modificare. De ce? Pentru că numai ceea ce am făptuit în viața noastră, numai ceea ce am gândit sau simțit în viața noastră ... (Citiți tot mesajul!) Isus ne mântuiește (07. 01. 2013) Nici un om și nici o instituție bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus este singurul Mântuitor. Nu este greșit să îl urmezi pe Isus, fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat, când Isus ne va arăta, toți aceia care suntem ai Lui, va trebui să părăsim toate denominațiunile, pentru a nu ne face părtași la păcatele Babilonului, format din mulțimea de instituții bisericești. Eu nu spun să părăsiți imediat instituțiile bisericești, din care faceți parte. Eu doar vă pregătesc să fiți gata să faceți acest lucru, atunci când va veni momentul. Nimeni nu vine la Cristos, din capul lui sau al ei. www.bisericaspiritualaunica.com ... (Citiți tot mesajul!) Vehicule ale păcatului și morții ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei) (07. 01. 2013) În zilele noastre instituțiile bisericești îndeplinesc aceeași funcție, ca și Legea în V.T. Prin regulile și tradițiile lor, în loc să se producă o creștere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulțește păcatul. Bisericile instituționale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine și norme obligatorii creează același efect, ca și cel descris de Pavel, în textul de mai jos (Romani 7 ; 7-13) ... (Citiți tot mesajul!) Vehicule ale păcatului și morții ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei) (07. 01. 2013) În zilele noastre instituțiile bisericești îndeplinesc aceeași funcție, ca și Legea în V.T. Prin regulile și tradițiile lor, în loc să se producă o creștere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulțește păcatul. Bisericile instituționale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine și norme obligatorii creează același efect, ca și cel descris de Pavel, în textul de mai jos: 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu poftești!” ... (Citiți tot mesajul!) Isus Lumina din noi (07. 01. 2013) Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuși pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi obosește și vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina și vor să doarmă, eu le urez somn ușor și le spun să aibă grijă ca somnul lor să nu fie unul veșnic. Pentru cei care își doresc mai multă lumină decât au în prezent deoarece s-au trezit din somnul lor și au început să vadă că administratorii clădirilor numite, în mod greșit, biserici fac economie de energie spirituală și o distribuie cu mare zgârcenie și numai dacă este și în folosul lor, eu le-am pregătit o fereastră pe situl www.bisericaspiritualaunica.com, ... (Citiți tot mesajul!) Adevărata Biserică a lui Dumnezeu și viitorul (07. 01. 2013) Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură și se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei și cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituționale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu și a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituțiilor bisericești, nu duce la o unitate perfectă, așa cum a cerut Isus, pentru Creștini, ci duce la o formă de asociere instituțională, care le dă putere pământească, dar nu puritate spirituală. Lipsa purității spirituale este generată de persistența diviziunilor doctrinare și deosebirilor de interese precum și de pregnanța elementului lumesc și a puterii unei majorități ne renăscute spiritual, asupra unei minorități, care caută cu toată ființa relația personală cu Dumnezeu. ... (Citiți tot mesajul!) Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni (07. 01. 2013) Capul unui om spiritual, este spiritul care locuiește în el sau în ea. Capul unui Creștin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este și Duhul lui Hristos, după cum ne învață N.T. (Romani 8; 9) Prin Duhul Sfânt simțim prezența lui Dumnezeu în noi, primim învățăturile Sale și avem acces la Mintea lui Dumnezeu. Cristos ne învață toate lucrurile prin Duhul Sfânt, chiar lucruri pe care nu le-a spus niciodată pe pământ. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. ... (Citiți tot mesajul!) Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ (07. 01. 2013) Directivele date în epistolele către Timotei nu aparțin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva și prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” și apar mai multe materiale. În limba română se vede încă ghidajul interesat și lipsit de obiectivitate și manipularea instituțiilor bisericești, care prezintă unilateral această problemă, de aceea recomand a se studia materialele în limba engleză: „authorship of the letters of Paul.” În orice caz, Pavel nu era în măsură ... (Citiți tot mesajul!) Locul unde se evanghelizează (07. 01. 2013) Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăța pe cineva pe stradă, la piață sau la locul de muncă, despre Dumnezeu și a învăța aceleași persoane într-o clădire, unde se adună Creștinii? Trebuie să înțelegem corect. Ceea ce contează este procesul de învățare în sine, nu locul unde învățăm. Învățarea este învățare oriunde o faci și o predică poți să o ții și când mergi cu avionul. ... (Citiți tot mesajul!) Sfinții la a două venire a lui Isus (14. 12. 2012) Ce se înțelege prin rămășiță, adică cei sfinți, care vor rezista până la urmă și care vor fi salvați, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar: • 17 Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. ... (Citiți tot mesajul!) Nașterea din nou (14. 12. 2012) Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal și nu doar sfinții din calendar, în caz contrar nu are nici o șansă pentru a fi mântuit și a locui cu Dumnezeu în Împărăția Sa, pentru veșnicie. Acest lucru îl spune Isus, eu doar îl reamintesc, dată fiind importanța covârșitoare și care face deosebirea între viața veșnică și moartea veșnică. Faptul că preoții sau pastorii sunt născuți din nou nu este de ajuns, deoarece mântuirea este individuală. Nu sunt mântuite Biserici instituționale, ci oameni, sufletele lor. Atenție mare frați Ortodocși, Romano Catolici, Greco Catolici, Protestanți, Reformați, Baptiști, Penticostali, Adventiști de ziua a 7 a, etc.... (Citiți tot mesajul!) Mai rău ca mormintele (14. 12. 2012) Destule persoane din România obișnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din București pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută și că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorințele. Mulți credincioși nu găsesc suportul spiritual, de care au nevoie, în Bisericile instituționale, pe care le frecventează și de aceea îl caută oriunde acesta se poate găsi. Ei cred în puterea lui Dumnezeu și se roagă Lui pentru sprijin în fața unor morminte. Într-unul dintre aceste morminte este înmormântată o fetiță, care a murit la vârsta de 8 ani și care a trăit între anii 1904 și 1912, Olguța. A avut o soartă tragică pentru că a murit cu capul strivit de către tatăl său, într-un moment de furie... (Citiți tot mesajul!) Doctrinele religioase creștine și primele Biserici (14. 12. 2012) Primele comunități creștine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă și determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt și nu indirect prin intermediul funcționarilor religioși, care pretind că știu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri și multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituțiilor bisericești, au fost eliminate și chiar distruse. Această decizie, aceea de a elimina o parte din scrierile care circulau în perioada apostolilor și imediat după aceea a fost luată de așa numiții ‚părinți’ ai Biserici, oameni pregătiți dar care urmăreau o anumită strategie... (Citiți tot mesajul!) Interpretarea Bibliei (14. 12. 2012) Biblia nu se poate înțelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ținem cont și despre care nu se vorbește niciodată, în adunările creștine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmația că toți aceia care au fost botezați pentru Cristos, s-au îmbrăcat cu Cristos și că din această cauză, nu mai există deosebire între Iudeu sau Grec, rob sau slobod sau între parte bărbătească și parte femeiască? Trebuie să ne punem această întrebare, deoarece epistola către Galateni aparține fără îndoială lui Pavel, după cum se susține de marea majoritate a cercetătorilor... (Citiți tot mesajul!) Responsabilitate creștină (14. 12. 2012) În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar și șefi de stat. În viața profesională femeile îndeplinesc și funcțiile cele mai complexe și grele, fiind mecanici, constructori, polițiste, judecători, procurori, inginere, arhitecte, medici și chiar pilot de avioane supersonice sau astronaute. În învățământ, femeile care încep prin a fi primii învățători ai copiilor lor, sunt învățătoare în școlile primare, profesoare în ciclul secundar și lectori, conferențiari sau profesoare universitare. Ele predau istorie, literatură, fizică matematică, filozofie, teologie etc. cu rezultate, de multe ori, remarcabile.... (Citiți tot mesajul!) Autoritatea religioasă (05. 12. 2012) Autoritatea spirituală impusă asupra conștiințelor noastre este o construcție artificială și falsă. Instituțiile bisericești își bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greșită a învățăturilor lui Isus. El nu a făcut nici o diferență între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alții, așa cum iubește El. Oamenii în schimb, conform obiceiurilor și tradițiilor lor au început să introducă în mediile creștine ierarhia și lupta pentru putere și deosebiri de tot felul, chiar și între femei și bărbați. Această din urmă departajare este piatra de temelie a instituțiilor bisericești și se bazează pe o interpretare greșită a epistolelor atribuite apostolului Pavel. Isus a primit pe toți oamenii la El, în egală măsură, fără deosebiri și fără discriminări, pe nemuri ca și pe Evrei, pe copii ca și pe adulți, pe femei ca și pe bărbați. Ucenicii ar fi interzis, după părerea lor, chiar și copiilor să vină la Isus, dar El a zis:... (Citiți tot mesajul!) Ordinea Creației (05. 12. 2012) Întrucât s-a adus ca și un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creației, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul și după aceea femeia și din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, față de femeie... (Citiți tot mesajul!) "Hrană tare" și "lapte" în Creștimism (05. 12. 2012) Bisericile instituționale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulți Creștini „lumești,” care înțeleg numai de ordine și disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbește în propria conștiință, a celui născut din nou. În N.T. există și hrană tare și doresc să v-o prezint, deoarece eu mă adresez mai ales celor Aleși și ei mă vor înțelege. Eu nu sunt legat de lanțurile instituționale bisericești, sunt liber, dau socoteală doar lui Isus despre ceea ce cred. Aș dori ca și voi să fiți liberi și lucrul acesta este posibil prin cunoașterea adevărului... (Citiți tot mesajul!) O Persoană nu o doctrină (05. 12. 2012) Atât eu cât și reprezentanții Bisericii instituționale Adventiste de ziua a 7 a, avem același scop și anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa și care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferența între noi este de viziune asupra Bibliei și desigur și asupra viitorului. Adventiștii cred că numai aceia care țin sâmbătă, ca și zi de odihnă, vor fi salvați, pe când eu, în baza textelor Bibliei, sunt convins că ținerea zilei de odihnă, sâmbăta nu este o condiție a mântuirii... (Citiți tot mesajul!) În Împărăția lui Dumnezeu nu se va ține o zi de odihnă (01. 12. 2012) În legătură cu ținerea sabatului zilei a șaptea eu cred că aceasta nu are cum să fie o Lege veșnică, deoarece în Împărăția lui Dumnezeu, această Lege își pierde orice sens, atâta vreme cât acolo nu se va munci, ci va fi doar odihnă veșnică. Acolo cei mântuiți nu vor munci șase zile pentru ca să se odihnească în ziua a șaptea. Pentru Evrei această Lege își avea un sens, căci le dădea prilejul să se gândească la Dumnezeu, cel puțin o dată pe săptămână ... (Citiți tot mesajul!) Despre sabat și semnificația sa (01. 12. 2012) Adventiștii de ziua a 7 a susțin că este necesar să ținem o zi de odihnă și aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiți. Așa au fost învățați de Elen G. White și așa, cred ei că trebuie să fie. Trebuie să precizăm încă de la început că problema se pune de a ști dacă trebuie să ținem o zi de odihnă sau nu, în sistemul N.T. și dacă răspunsul este afirmativ, care este aceea zi de odihnă, este ea sâmbăta, sau este duminica? Adventiștii susțin că închinarea la Dumnezeu sâmbăta este esențială și că ea înseamnă o recunoaștere a autorității lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei susțin... (Citiți tot mesajul!) Adventiștii de ziua a 7 a și miezul doctrinei lor (01. 12. 2012) Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creștini dintre neamuri considerau ținerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creștini, care erau Evrei convertiți, continuau să respecte sabatul și alte obiceiuri evreiești. Pentru Creștinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare. Ei au dezbătut mult această problemă și alte elemente ale tradiției iudaice, stare de fapt care se reflectă în scrierile apostolului Pavel. Primele scrieri ale N.T. sunt cele ale lui Pavel și acestea sunt axate în principal pe respingerea tradițiilor, obiceiurilor și a Legii iudaice, atât a Legii ceremoniale, dar și al cadrului formal, în care era exprimată Legea morală... (Citiți tot mesajul!) Adventiștii de ziua a 7 a și Isus (01. 12. 2012) Adventiștii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca și Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus. Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus și Adventiștii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus. Cum se întâmplă acest lucru? Adventiștii nu recunosc, ca fiind de actualitate, ca având valabilitate în zilele noastre, învățătura despre darurile Duhului Sfânt și în consecință, întrucât sunt legate între ele, nici despre roade. ... (Citiți tot mesajul!) Fecioara și ‚curva’ cea mare (26. 11. 2012) „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și Legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă; căci este rușine pentru o femeie să vorbească în Biserică.” (1 Corinteni 14; 34-35) „Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții , nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.” (1 Timotei 2; 12) În orice caz, fie că predică, fie că spune o poezie, fie că prorocește, ideea este aceeași, adică femeia nu tace în Biserică, așa cum recomandă una din epistolele atribuite apostolului Pavel și textul oricum nu se respectă. Mai mult chiar, se realizează un dublu standard, care denotă ipocrizie, adică se respectă textul, dar numai pe jumătate. ... (Citiți tot mesajul!) Argumente și tradiție (26. 11. 2012)  În toată lumea aceasta numai Româncele și Rusoaicele poartă batic și stau deoparte în Biserici și rezultatele se văd, adică mult formalism și puțină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt ‚rătăciteț și numai Româncele și Rusoaicele practică corect Creștinismul? Ce argumente biblice stau la baza comportamentului celorlalte femei creștine, din toată lumea? Există argumente foarte solide pentru care femeile din Vest, nu poartă batic și predică de la amvon. De ce nu vrem să le cunoaștem? Pe ce bază biblică unele femei nu poartă batic? Pavel spune ca femeile să aibă capul acoperit... (Citiți tot mesajul!) Inconsecvență și ipocrizie (26. 11. 2012) „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și Legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă; căci este rușine pentru o femeie să vorbească în Biserică.” (1 Corinteni 14; 34-35) „Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții , nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.” (1 Timotei 2; 12) În orice caz, fie că predică, fie că spune o poezie, fie că prorocește, ideea este aceeași, adică femeia nu tace în Biserică, așa cum recomandă una din epistolele atribuite apostolului Pavel și textul oricum nu se respectă. Mai mult chiar, se realizează un dublu standard, care denotă ipocrizie, adică se respectă textul, dar numai pe jumătate... (Citiți tot mesajul!) Despre locul și rolul femeilor creștine (26. 11. 2012) „Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.” (1 Timotei 2; 15) Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc și deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deși sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci care este principiul pe baza căruia aceste din urmă cazuri pot să fie mântuite? Eu consider că femeile, ale căror cazuri speciale le-am enumerat, pot să fie mântuite, pe baza principiului expus de apostolul Pavel că mântuirea se dobândește prin credința din inimi și prin mărturisirea acestei credințe. (Romani 10; 10)... (Citiți tot mesajul!) Spiritele nu au gen (26. 11. 2012) Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creștine, unele pentru bărbați și altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcțiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel și că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ținând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru? A se vedea 1 Corinteni cap. 12. Funcțiunile în Biserici corespund întocmai cu darurile Duhului Sfânt. Ce face un bărbat este diferit de cea ce face o femeie, chiar și biologic vorbind, de exemplu, bărbații nu nasc copii, doar sunt parte la conceperea lor. ... (Citiți tot mesajul!) Dublu standard (26. 11. 2012) „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și Legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă; căci este rușine pentru o femeie să vorbească în Biserică.” (1 Corinteni 14; 34-35) Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiți, ci prin credință, atunci când este vorba despre femei, se răzgândește și orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar și acela care este dedus din Lege. Cum adică? ... (Citiți tot mesajul!) Principiul fundamental al Creștinismului (26. 11. 2012) Biblia este mai greu de înțeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toți care ați fost botezați pentru Cristos, v-ați îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Cristos Isus. (Galateni 3; 27-28) Principiu fundamental al Creștinismului este următorul: "Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire ... (Romani 10; 10) Este acest principiu valabil numai pentru bărbați sau este valabil și pentru femei? Eu cred că este valabil, în egală măsură, atât pentru bărbați cât și pentru femei, deoarece nu se poate ca pentru bărbați salvarea să vină prin credință, dar pentru femei să vină prin nașterea de fii. De ce nu? ... (Citiți tot mesajul!) Instituțiile bisericești construiesc o pavăză falsă (26. 11. 2012) Instituțiile bisericești sunt forma prin care spiritualitatea creștină s-a adaptat și se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „brațul înarmat” al Creștinilor, protecția lor, după ce inițial au fost persecutați pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuție, din Imperiul Roman. Atunci când Împăratul Constantin a creat oportunitatea, Creștinii din Imperiu Roman au preluat puterea politică și au creat un scut invincibil de protecție, în jurul celor credincioși. Aceștia nu au mai fost măcelăriți de romani, dar treptat și-au pierdut vigoarea și puritatea credinței. Ostilitatea care a întărit credința Creștinilor, în perioadele de persecuție a fost înlocuită cu puterea asupra membrilor altor religii, pe care Creștinii i-au tratat la fel cum au fost ei tratați de către Romani... (Citiți tot mesajul!) Locul unde se poate vedea și simți adevăratul Creștinism (26. 11. 2012) Atunci când intrăm într-o organizație religioasă, am dori să vedem ceva din practica învățăturii lui Isus și, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituțiile bisericești nu aplică în organizarea și funcționarea lor învățăturile lui Isus. Cel mai mare nu este cel mai mic și Creștinii din acel loc nu sunt gata să își dea viața unii pentru alții. Bisericile instituționale nu sunt raiul pe pământ, așa cum doresc să ne convingă pe noi. Ele au mistificat imaginea Raiului, pentru ca acesta să semene cu ele, în loc să se adapteze ele la învățătura despre frumusețea Raiului, a lui Isus. În Rai, știm de la Isus, ne vom iubi sincer, fără să ne luptăm pentru favoruri sau putere. Ne vom înțelege profund pe noi înșine și unii pe alții. În Rai vom descoperi cât de aproape suntem de Dumnezeu și vom fi dumnezei, împreună cu El... (Citiți tot mesajul!) Relaţia personală cu Dumnezeu (20. 11. 2012) Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13) Cine nu are Duhul lui Cristos nu poate înţelege N.T. corect şi această afirmaţie explică de ce foarte mulţi Creştini se rătăcesc spiritual, cu Biblia în mână. Ei urmează cea ce îi învaţă alţii, de regulă Bisericile instituţionale, doctrine şi dogme construite de către instituţia bisericească şi nu urmează, în mod direct, Persoana lui Cristos. Ei încearcă să înţeleagă, de multe ori fără succes, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani cu Isus, dar nu reuşesc deoarece ei urmează doar scrierile vechi, care au suferit ne numărate transcrieri. Ei nu îl cunosc pe Cristos, care este viu în momentul de faţă şi pentru totdeauna, deoarece ei încearcă să îl cunoască doar din carte şi nu din realitate... (Citiți tot mesajul!) "Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti (19. 11. 2012) Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima data. Faptul că Isus l-a numit pe Simon cu numele Petru este un argument că Isus a dorit să înfiinţeze o instituţie religioasă, care să se numească Biserică? „Şi l-a dus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: << Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa >>, (care, tălmăcit, însemnează Petru)” (Ioan 1; 42) În evanghelia după Matei ni se relatează că Isus l-a numit pe Simon cu numele Petru mult mai târziu, atunci când, acesta din urmă, l-a recunoscut pe El ca Fiind Fiul lui Dumnezeu. Este ca şi cum Isus l-a numit pe Simon cu numele Petru tocmai pentru că acesta din urmă l-a recunoscut pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Când l-a numit Isus pe Simon cu numele Petru, atunci când l-a văzut pentru prima dată sau când Simon l-a recunoscut pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu?... (Citiți tot mesajul!) Piatra din capul unghiului este Isus şi nu Petru (15. 11. 2012) Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus şi nu Petru. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu stă pe „Piatra de temelie” care este Isus dar instituţia bisericească Romano Catolică şi toate instituţiile bisericeşti, care au decurs din ea stau pe ‚piatra’ care este Petru. Între cele două este o mare diferenţă. Când spun instituţii bisericeşti mă refer la toate organizaţiile şi structurile religioase, făurite de oameni şi pe care ei le numesc Biserică. Organizarea, prevăzută de către N.T., a Bisericii, în păstori, apostoli, proroci, ş.a.m.d., se adresează la Biserica Spirituală Unică, în care toate aceste misiuni sunt distribuite între credincioşi aşa cum doreşte Dumnezeu, nu aşa cum hotărăsc oamenii... (Citiți tot mesajul!) Ce "este scris" că a spus Isus şi ce a spus El în realitate (09. 11. 2012) Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică. „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16; 16) Credinţa este un dar a lui Dumnezeu, deci nu poate fi osândit decât acela care a primit acest dar şi l-a refuzat. Cei care nu au primit darul credinţei nu au cum să creadă din natura lor umană, deoarece pentru oamenii fireşti propovăduirea crucii este o nebunie. (1 Corinteni 1; 21-23)... (Citiți tot mesajul!) Împotriva religiei şi pentru Isus (03. 11. 2012) Bisericile instituționale sunt o expresie a diversității de opinii umane asupra lui Dumnezeu. Nici chiar evangheliile nu sunt identice între ele, în toate detaliile, dar toate spun același lucru și anume că omul poate ajunge asemenea lui Dumnezeu, la chip și la asemănare, cu condiția ca individul în cauză să urmeze exemplul lui Isus. Toți putem să devenim frații și surorile lui Isus. (Romani 8; 29) Fiecare să pună în prim plan valorile spirituale și nu pe cele materiale și mai presus de orice dragostea sinceră pentru Dumnezeu și pentru oameni. Ce au făcut Bisericile instituționale din aceste valori? Au construit niște organizații puternice și autoritare, care ne învață și ne impun, ce se credem și ce să nu credem. Aceste organizații, Bisericile instituționale de astăzi, sunt cu ochii pe noi, ne caută și ne urmăresc, nu ne iubesc, nici o organizație nu poate iubi, pentru că nu are sentimente, ci doar interese. Toate aceste organizații reprezintă religia organizată, împotriva cărora ne declarăm, atunci când susținem că suntem împotriva religiei.... (Citiți tot mesajul!) Isus şi instituţiile bisericeşti (26. 10. 2012) Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Tot El a spus că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul nostru. (Luca 17; 21) Adică Împărăţia lui Dumnezeu nu se manifestă într-o Biserică instituţională sau alta, ci înăuntru fiinţelor celor credincioşi. Dacă noi, fiecare din noi constituim împreună Biserica lui Cristos, o parte importantă din Împărăţia lui Dumnezeu, ce sunt instituţiile bisericeşti şi ce rol au ele? Bisericile instituţionale nu reprezintă Împărăţia lui Dumnezeu, ci doar o formă de organizare a celor păcătoşi în vederea pregătirii lor pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Când Isus a spus că îşi va clădi Biserica Sa El nu s-a referit la clădiri legate prin mortar, sau alte structuri materiale, nici la organizaţii religioase, ci s-a referit la o construcţie spirituală, adică o suprastructură în care legăturile dintre entităţi sunt asigurate de relaţii spirituale... (Citiți tot mesajul!) Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională (15. 10. 2012) Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice. De ce îşi doreşte fiecare să obţină puterea, autoritatea? Pentru că într-un climat în care domină autoritatea instituţiilor bisericeşti, a fi liber, a te putea manifesta şi împlini pe tine însuţi presupune, în mod necesar a deţine puterea, deci autoritatea. Dacă nu eşti la putere, nu te ascultă nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, eşti un plebeu, un Creştin de rând. Isus ne-a învăţat altceva. Dragostea, pentru Creştini, trebuie să fie înaintea autorităţii şi singura autoritate posibilă este aceea care este acceptată din iubire. Cine crede în Dumnezeu de frica iadului, treaba lui sau a ei, dar acceptarea autorităţii lui Dumnezeu, în mod autentic, este acceptarea autorităţii sale din dragoste... (Citiți tot mesajul!) Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti? (06. 10. 2012) Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11) Fiecare trebuie să nu se uite la foloasele sale, ci la foloasele altuia. (Filipeni 2; 1-5) În cinste, fiecare trebuie să dea întâietate altuia, şi fiecare trebuie să îl privească pe celălalt mai presus decât pe sine însuşi. Acestea sunt valorile Împărăţiei Cerurilor şi ele nu sunt deloc desfăşurate prin modul de organizare al Bisericilor instituţionale. În loc să arate celor credincioşi o imagine, chiar şi imperfectă, a Împărăţiei Cerurilor, Bisericile instituţionale, prin autoritarismul lor ne arată aceeaşi faţă a lumii, pe care ne-o arată orice instituţie umană. Conducerea autoritară a acestor instituţii bisericeşti şi impunerea unor doctrine şi dogme religioase asupra membrilor lor, fac ca instituţiile bisericeşti să se deosebească radical de învăţătura pe care Isus a dat-o ucenicilor Lui şi tuturor acelora care au crezut prin propovăduirea lor. Principiile Împărăţiei lui Dumnezeu şi acelea ale adevăratei Lui Biserici sunt radical diferite, faţă de principiile Bisericilor instituţionale... (Citiți tot mesajul!) Instituţiile bisericeşti şi noi (29. 09. 2012) Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească. Suntem fie Ortodoxi, Romano Catolici, Protestanţi, Reformaţi, Baptişti, Evanghelişti, Penticostali, etc. Cu toate acestea, nu această participare ne defineşte, ci ceea ce este definitoriu, pentru credinţa noastră creştină, este chiar această credinţă a noastră, adică credinţă personală şi în nici un caz credinţa oficială a instituţiei bisericeşti, de care aparţinem. Nu suntem mântuiţi în baza credinţei, manifestată şi exprimată public, de către o Biserică instituţională sau alta, ci suntem salvaţi prin credinţa noastră proprie, personală, care de multe ori, nu se suprapune perfect peste nici o doctrină sau sistem de dogme, ale nici unei instituţii bisericeşti. Trebuie să ne bazăm pe credinţa noastră proprie căci credinţa noastră ne mântuieşte, nu credinţa vreunei Biserici instituţionale, oricare ar fi aceasta. (Luca 17; 19)... (Citiți tot mesajul!) Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan (29. 09. 2012) Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când va trebuie să le abandonaţi, pentru a nu vă face părtaşi la păcatele lor. "Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa lui Ioan 18; 4). Ea este "instituţia bisericească" în care se practică autoritatea omenească, în probleme spirituale şi în care se încearcă a se domina conştiinţele celor credincioşi. Când va trebui ieşit din ea? Vom vedea împreună, pe măsură ce istoria se va derula înaintea noastră. Am să vă ţin la curent cu ceea ce îmi permite Dumnezeu să înţeleg... (Citiți tot mesajul!) Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine (25. 09. 2012) Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent. Exista un risc, de a fi Creştin. Mă refer la riscul martirajului. Aceasta se întâmpla deoarece, în perioada apostolilor veneau la Dumnezeu cei cu adevărat chemaţi de El. După ce religia creştină a devenit oficială şi majoritară oamenii au fost condiţionaţi să devină Creştini, pentru a putea ocupa anumite funcţii în armata sau administraţia imperială romană, Biserica instituţională creştină s-a umplut de oportunişti. Aceştia erau oameni care credeau în Dumnezeu doar pentru ca să le meargă lor bine. Bisericile instituţionale sunt pline de oportunişti şi în ziua de astăzi, ei constituie majoritatea şi hotărăsc direcţia de dezvoltare a instituţiilor lor bisericeşti. Iată, mai jos, un model aproximativ al modului în care erau organizate şi se desfăşurau adunările primelor Biserici creştine... (Citiți tot mesajul!) Isus şi religia organizată (10. 08. 2012) Dacă ar fi vrut, Isus ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului. S-ar fi putut spăla pe mâini, înainte să mănânce, spălare ritualică şi ar fi evitat criticile funcţionarilor religioşi. Dar El nu a făcut aşa, El a scuturat din temelii instituţia religioasă, întru-un fel, provocând tradiţiile sale greşite. Personal, fac exact acelaşi lucru ‚scutur’ din temelii instituţiile bisericeşti, deoarece ele au introdus „pe uşa din spate,” tocmai ceea ce Isus a vrut să elimine şi anume, formalismul excesiv, sacrificarea individului de dragului regulilor rigide, concentrarea asupra intereselor instituţiei şi nu pe interesele veşnice ale celor credincioşi. Aş putea să evit din mesajele mele problemele spinoase, pentru a încerca să mulţumesc pe toată lumea, dar nu am de gând să fac aşa ceva, pentru că modelul pe care trebuie să îl urmăm este Isus şi nu oamenii... (Citiți tot mesajul!) Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei (04. 08. 2012) Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie, în legătură cu acest subiect şi a exclude orice concluzie greşită sau răuvoitoare a unora care nu înţeleg sau nu vor să înţeleagă cât de ataşat sunt de principiul inspiraţiei de către Dumnezeu a învăţăturilor N.T. Singura deosebire, una esenţială, este aceea că eu consider că Dumnezeu a inspirat pe scriitorii N.T. turnând în inima lor dragostea spirituală şi arătându-le esenţa Creştinismului, pe care aceştia au exprimat-o apoi cu cuvintele lor. Unele instituţii bisericeşti însă preiau textele N.T. mecanic, literal, făcând abstracţie de contextul istoric şi lingvistic în care au fost scrise şi pun accentul mai mult pe expresiile literale folosite, decât pe spiritualitatea pe care o conţin... (Citiți tot mesajul!) Câtă inspiraţie conţin textele Noului Testament - continuare (19. 07. 2012) Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu. Ceea ce afirm eu este faptul că aceste texte nu au fost dictate de Dumnezeu, cu scopul determinat ca acestea să reprezinte împreună o singură carte, care singură să exprime voia Sa. Dumnezeu se face cunoscut în multe feluri, în primul rând, se face direct cunoscut, prin experienţă spirituală, celor care îl caută, în mod sincer şi care sunt cunoscuţi de El, dar şi prin natura şi universul de care aparţinem. Dumnezeu se face cunoscut şi prin textele N.T. doar pentru că acestea au fost scrise de oameni care l-au cunoscut pe El şi fiind în legătură cu El, au fost inspiraţi de El. Biblia canonizată conţine o colecţie de texte care ulterior scrierii lor, adică în secolul al IV lea e.n. au fost selectate şi canonizate. Procesul de selecţie a început mai devreme, adică la sfârşitul secolului al II lea e.n. Prin urmare, aceste texte nu au fost scrise de la început cu intenţia de a fi cuprinse într-o singură carte şi din acest motiv ele nu sunt făcute să se potrivească perfect între ele, deci numeroasele nepotriviri sunt explicabile şi prin aceea că ele nu reflectă o singură doctrină sau învăţătură religioasă... (Citiți tot mesajul!) Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament (11. 07. 2012) „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu. Isus însă a spus că nu putem să avem garanţii atunci când cineva şi adaug eu, ceva emite pretenţii despre sine însuşi. „Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” (Ioan 5; 31) De fapt acest text, care se află în 2 Timotei 3; 16-17 este situat în conţinutul unei epistole care este considerată de aproape toţi cercetători N.T., ca ne fiind scrisă de apostolul Pavel. În acest context, ce încredere putem să avem într-un text care se află într-o epistolă care nu aparţine celui care pretinde ea că aparţine? Nici o încredere. De ce? Pentru că teologia pe care o conţine epistolele 1 şi 2 Timotei nu este aceeaşi, este chiar opusă teologiei pe care a susţinut-o apostolul Pavel şi la care subscriu şi eu personal, adică aceia a îndreptăţirii prin credinţă, nu doar prin fapte. De exemplu, în 1 Timotei cap. 2, cu versetul 15, ni se comunică că femeile vor fi mântuite prin naşterea de fii, dar această învăţătură se opune drastic atât învăţăturii lui Isus, cât şi celei prezentată de Pavel... (Citiți tot mesajul!) O revoluţie spirituală - Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România? (11. 07. 2012) Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. Aceste persoane mai sunt convinse că închinarea la Dumnezeu, în faţa icoanelor, sau a statuilor, care îl reprezintă pe Isus, înseamnă idolatrie şi că deci se impune cu necesitate ca orice credincios să renunţe la acest obicei ‚greşit.’ Aceste argumente par a fi extrem de convingătoare în faţa unor persoane ne pregătite din punct de vedere teologic şi aceste persoane sfârşesc prin a fi ‚mutate’ dintr-o instituţie bisericească în altă instituţie bisericească, fără ca mare lucru să se întâmple. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o instituţie bisericească, sau alta, este o realitate spirituală, care se situează în interiorul fiinţelor umane, acolo unde locuieşte Dumnezeu... (Citiți tot mesajul!) Intoleranţa religioasă în Creştinism (20. 06. 2012) Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri proprii şi nu pe „adevăruri absolute.” Desigur că pentru orice Creştin faptul că Isus este Calea, Adevărul şi Viaţa este un adevăr cu valoarea absolută. Eu mă refer însă la relativitatea adevărurilor doctrinale, care se pretind a fi „adevăruri absolute.” Acestea din urmă nici nu există şi oricine afirmă că posedă astfel de „adevăruri absolute” minte. În Biblie, în Marcu 16 cu 16, scrie că cine crede şi se va boteza va fi mântuit dar acest text nu a existat în primele manuscrise ale evangheliei după Marcu şi deci nici în manuscrisele originale, după care aceste prime copii au fost făcute. Textul original al evangheliei după Marcu s-a pierdut, aşa cum nu mai există nici celelalte texte ale N.T. Isus nu a spus aceste cuvinte, adică cele cuprinse în Marcu 16 cu 16 şi ele nu se regăsesc nici în celelalte trei evanghelii. Ştim că trebuie să parcurgem botezul în apă, dar ca să fim sinceri, în afara textului ne autentic din evanghelia după Marcu 16 cu 16, nu avem altă bază Biblică care să impună cu toată fermitatea principiul că numai botezul în apă al maturilor este cel valabil. Cine crede însă cu convingere că aşa stau lucrurile şi că numai botezul în apă al maturilor este cel valabil, este un drept care trebuie respectat şi nimeni nu poate să îl tăgăduiască... (Citiți tot mesajul!) Cine poate să nu mai păcătuiască? (01. 06. 2012) Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă. Nu este vorba aici de marile păcate, de infracţiuni, de la care fiinţa umană se poate abţine chiar şi atunci când este dinamizat de natura specific umană. Se poate demonstra fără greşeală că există destule persoane care nu au săvârşit niciodată în viaţa lor, fapte penale grave şi aceasta fără să aibă o credinţă religioasă deosebită, sau chiar fiind necredincioşi... (Citiți tot mesajul!) Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate (22. 05. 2012) Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică. „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16; 16) Credinţa este un dar a lui Dumnezeu, deci nu poate fi osândit decât acela care a primit acest dar şi l-a refuzat. Cei care nu au primit darul credinţei nu au cum să creadă din natura lor umană, deoarece pentru oamenii fireşti propovăduirea crucii este o nebunie. (1 Corinteni 1; 21-23) Marea majoritate a cercetătorilor N.T. susţin cu dovezi clare faptul că evanghelia lui Marcu se sfârşeşte la capitolul 16 cu versetul 8. Versetele 9-20 reprezintă adausuri ulterioare şi acest lucru se poate observa din faptul că cele mai vechi manuscrise ale evangheliei după Marcu nu conţin textul de la cap. 16 versetele 9-20. Cu toate acestea cultele Neo-protestante, susţin cu tărie că numai botezul în apă la maturitate este cel valabil şi aceasta în baza versetelor 15 şi 16, din capitolul 16... (Citiți tot mesajul!) Întoarcerea la Cristos (18. 05. 2012) Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe, ceea ce însemnă întorcerea cu totul la original adică la Isus. Reformatorii propăvăduiesc întoarcerea la Biblie şi acesta este un lucru bun, dar în Biblie este deschisă calea pentru o multitudine de interpretări şi aceste interpretări transformate în doctrine şi dogme religioase, se contrazic între ele. În Biblie par a exista mai multe teologii şi chiar dacă am face eforturi uriaşe să prezentăm N.T. ca pe un tot unitar, totuşi deosebirile rămân şi se impun la o cercetare mai atentă. Un exemplu ar fi deosebirea între doctrina îndreptăţirii prin credinţă şi atitudinea faţă de femei abordată în anumite texte biblice. Pe de o parte, ni se spune că în Cristos nu mai există, din punct de vedere spiritual, nici o deosebire între femei şi bărbaţi, iar pe de altă parte în epistola către Timotei ni se spune că femeile sunt mântuite numai prin naşterea de băieţi, nu fete şi numai dacă aceştia stăruiesc în credinţă... (Citiți tot articolul!) Este mai ferice să dai decât să primeşti (12. 05. 2012) Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut, care solicită de la noi o ascultare oarbă, se dovedeşte, o dată în plus, a fi una falsă. Dumnezeu nu aşteaptă de la noi să îi dăm nimic, ci doreşte ca El să ne dea nouă comorile sale de înţelepciune şi cunoaştere. Dumnezeu are nevoie de persoane care ştiu să primească şi care apreciază ceea ce primesc. Tatăl Ceresc nu este o Persoană egoistă care aşteaptă de la noi să îi acordăm slavă, laude şi alte forme de recunoaştere, care să îi producă mulţumire de Sine. Asta cred cei mai mulţi oameni că are nevoie Dumnezeu, deoarece asta au nevoie ei personal şi aşa ar proceda ei, dacă ar fi atotputernici. Pentru o mare majoritate de credincioşi Dumnezeu este un fel de extensie a persoanelor lor, o proiecţie a ceea ce îşi imaginează ei că este Dumnezeu. Se întâmplă acest fenomen deoarece ei nu citesc cu atenţie Biblia... (Citiți tot mesajul!) Asemănări şi deosebiri  între B.S.U. şi Biserica Adventistă (11. 07. 2012) Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică, sau Biserica celor născuţi din nou, sau Biserica celor născuţi din Spirit, denumirile sunt echivalente, este formată din toţi membrii născuţi din nou, din toate Bisericile instituţionale, adică din toate confesiunile creştine care se află într-o legătură personală cu Cristos şi care sunt scrişi în cartea vieţii încă de la întemeierea lumii. (Ioan 3; 3,5; Apocalipsa lui Ioan 17; 8) Biserica Spirituală Unică recunoaşte adevărurile biblice care vorbesc despre faptul că neprihănirea celui credincios se dobândeşte prin credinţa în Cristos şi nu prin faptele Legii. (Romani 3; 21-22; Romani 10; 9; Galateni 2; 16; 3; 1-14; Efeseni 2; 8;) Sabatul zilei a şaptea este o parte centrală din Legea celor zece porunci, dar în Noul Testament toate poruncile se cuprind în una singură. Legea a fost dată poporului evreu pentru ca acesta să se conducă după ea. Dumnezeu a dorit un popor curat, sfânt, iar, în acest sens, Legea îl ghida în direcţia bună. Ca şi evreilor, creştinilor li se cere să aibă o lege şi să se ghideze după ea, ştiind că, împlinind această lege, fac voia lui Dumnezeu. Legea creştinului este legea iubirii. Pavel spune în Epistola către Romani: ”De fapt, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Rom. 13:9). La fel spune şi în Epistola către Galateni: „Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Gal. 5:14). Legea iubirii, după Cristos, este scrisă în inima noastră de către Duhul. (Romani 5; 5) Cultivând dragostea de celălalt, urmărind aşadar o poruncă, una singură, cea a iubirii, Creştinul împlineşte prescripţiile Legii morale... (Citiți tot mesajul!) Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă (06. 05. 2012) În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii. Fie că suntem botezaţi ca şi copilaşi, fie că suntem botezaţi la maturitate avem, în egală măsură şansa de a fi mântuiţi. Nu aceasta face deosebirea între Creştini, ci naşterea din nou. Cu nici un chip nu vom vedea Împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu vom fi născuţi din nou. (Ioan 3; 3,5) Am prezentat nenumărate argumente, bazate pe Biblie, pentru care consider că şi botezul în apă al copiilor, ca şi cel al maturilor, are susţinere biblică. Toate aceste argumente se găsesc în cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste–Creştinism spiritual şi religie instituţională,” care se află pe situl www.bisericaspiritualaunica.com Pentru problema botezului în apă a se vedea cap. 10. Din păcate problema botezului în apă a divizat foarte mult Creştinismul, cu toate că aceasta nu este, nici pe departe, o problemă atât de importantă încât să merite un astfel de statut. O problemă cu mult mai importantă este aceea a botezului cu Duhul Sfânt deoarece botezul acesta nu poate fi îndeplinit decât de Dumnezeu. (Ioan 16; 5-15; Faptele Apostolilor 2; 1-21; 10; 45-48) Nici un om de pe pământ nu poate boteza un alt om cu Duhul Sfânt atunci când doreşte el sau ea... (Citiți tot mesajul!) Mântuirea prin credinţă şi dragoste (23. 02. 2012) Isus a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră, dar care devine eficient pentru noi atunci când credem în acest har. Din acest punct de vedere harul este universal în sensul că acesta este valabil pentru toţi cei care au crezut, cred sau vor crede în Dumnezeu. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3; 16) Cu alte cuvinte, prin credinţă avem acces la Dumnezeu, un acces complet liber şi garantat. Acest acces însă nu înseamnă automat că toţi cei care îl au se şi folosesc corect de el. Darul fără plată a lui Dumnezeu nu depinde de credinţa noastră. (2 Timotei 2; 13) Când avem credinţă personală în Dumnezeu acest dar ne conferă avantajul că suntem primiţi de Dumnezeu, căci fără moartea lui Isus păcatele noastre ne-ar fi despărţit de El, în mod iremediabil. Cu toate aceste, s-ar putea ca acest acces să nu ne folosească la nimic, dacă credinţa noastră nu este urmată de naşterea din Dumnezeu... (Citiți tot mesajul!) O nouă reformă a Creştinismului (18. 02. 2012) Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale. Cu alte cuvinte, instituţiile bisericeşti ca atare nu vor dispare dar vor fi socotite, din ce în ce mai mult, ca un factor secundar pentru mântuirea omului. Factorul principal este însăşi Dumnezeu şi El trebuie să ocupe locul principal în viaţa credinciosului şi nu Bisericile instituţionale. Biserica nu este un intermediar între om şi Dumnezeu şi cu atât mai puţin nu îl înlocuieşte pe El. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este colectivitatea tuturor celor mântuiţi, nu este cale către mântuire. Calea către mântuire este Cristos. Nu Biserica este aceea care ne conduce la mântuire, ci Isus Cristos, care locuieşte în fiinţele noastre, dacă locuieşte în acel loc. Dacă nu are cineva Duhul lui Cristos nu este al Lui. (Romani 8; 9)  Dragostea de natură divină este opusul autorităţii, în probleme spirituale, întrucât ea se bazează pe sacrificiul de sine şi nu pe impunerea unor doctrine sau dogme religioase... (Citiți tot mesajul!) Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale (16. 02. 2012) În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate. Realizarea unei astfel de mişcări se poate baza pe o strategie în câteva puncte, pe care o voi expune în continuare. Prozelitismul religios nu este soluţia corectă. În mod concret, oamenii sunt desprinşi de apartenenţa la o instituţie bisericească pentru a deveni membrii la o alta, dar nimic nu se schimbă. Toate Bisericile instituţionale, dintr-un punct de vedere, sunt la fel. Acestea pun interesele instituţionale înaintea intereselor spirituale ale membrilor lor. Lucrul acesta este probabil un truism, deoarece el este generat de însăşi natura acestor instituţii bisericeşti, sau Biserici corporatiste. Investirea unei energii importante pentru a îi convinge pe oameni că o doctrină este mai ‚adevărată’ decât alta nu este un lucru eficient. Iată deci care sunt cele câteva puncte de referinţă... (Citiți tot mesajul!) Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu (01. 06. 2012) Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar, am cere tuturor Creştinilor să se boteze la maturitate, iar în cazul, cel mai probabil, că acest lucru nu se va întâmpla, mulţi Creştini şi nu doar Ortodocşii, ar rămâne pe dinafară. Dacă mântuirea vine prin credinţa noastră proprie, ca dar de la Dumnezeu, ce drept ar avea cineva să judece dacă o persoană sau alta este salvată, atâta vreme cât aceea persoană are credinţă în Dumnezeu? Mântuirea nu vine în urma corectitudinii sau ne corectitudinii în care practicăm simbolurile Creştinismului, influenţaţi fiind de o doctrină sau alta, ci datorită iubirii autentice pe care o avem pentru Dumnezeu şi pentru oameni. Putem greşi în ceea ce priveşte momentul botezului în apă, adică vremea copilăriei, sau a maturităţii şi aceasta depinde mai ales de modul cum am fost învăţaţi să credem. Destul de puţine persoane şi-au format o convingere proprie, bazată pe studiul temeinic al Bibliei, teologiei şi istoriei Creştinismului. Cei mai mulţi Creştini au adoptat ne critic doctrina Bisericii instituţionale în care s-au născut... (Citiți tot mesajul!) Unde se duc fraţii noştri? (05. 02. 2012) Aceasta este o întrebare ne pusă, în mod frecvent. Credem că suntem pe drumul cel bun deoarece aparţinem de o denominaţiune Neo-protestantă şi dacă alţii nu sunt în aceeaşi barcă cu noi, cu atât mai rău pentru ei. Dacă ar fi dorit, ar fi părăsit şi ei, aşa cum am făcut noi, instituţia bisericească, în care s-au născut şi ni s-ar fi alăturat nouă devenind astfel ‚pocăiţi’ şi dobândind şansa vieţii veşnice. Altfel nu se poate. Trebuie să te botezi din nou, la maturitate, ca să poţi să fi salvat. Nimic mai greşit. De ce? Această atitudine aparţine acelora care au aroganţa să creadă că Dumnezeu alege oamenii în funcţie de confesiunea creştină de care aparţin şi că dacă noi suntem membrii la o anumită denominaţiune creştină toată lumea ar trebui să fie la fel, deoarece numai noi putem să avem dreptate în ceea ce susţinem. Doctrina noastră este garantat ceea mai bună, pentru că noi credem în ea şi noi nu putem greşi. În realitate, noi greşim pentru că uităm că, pe pământ, cunoaşterea este parţială şi dacă este aşa, aceasta înseamnă că nu avem un criteriu absolut al adevărului... (Citiți tot mesajul!) Mesaj al autorului: În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu (03. 02. 2012) În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli. Este de înţeles că experienţa spirituală a Creştinismului se refractă în tradiţiile culturale, ale celor care o primesc şi că aceste tradiţii îşi pun amprenta asupra modului de manifestare a Creştinismului. Modul de exprimare a spiritualităţii creştine nu poate fi acelaşi la civilizaţiile Anzilor sau în stepele siberiene, în mijlocul Africii sau în nordul Europei. Tema abordată de mine nu este prea mult afectată de recunoaşterea acestui adevăr întrucât eu privesc, nu atât modalităţile de exteriorizare, individualizate prin expresii culturale, ale fenomenului Creştin, cât învăţăturile diverselor confesiuni creştine, materializate în doctrinele şi dogmele lor, care fac deosebirea dintre ele. În orice caz, chiar şi atunci când vorbim despre tradiţie, în înţelesul credinţei creştine, trebuie să putem spune cum se justifică existenţa acelei tradiţii şi care sunt bazele biblice, pe care acele tradiţii se întemeiază. O tradiţie care nu îşi are originile în învăţătura lui Isus este o adăugire a cărei influenţă asupra înţelegeri credinţei trebuie analizată. Acceptarea anumitor specificităţi nu afectează unitatea Creştinismului dacă există un acord asupra principiului imperfecţiunii cunoaşterii umane, în ceea ce îl priveşte pe Dumnezeu... (Citiți tot mesajul!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins mesaje
Categorii
Video

Navigare website

 

Nou!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni?...

uploaded: 19. 01. 2015

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Adunările creștine

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Botezul în apă și nașterea din nou

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Cercetați Scripturile

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Credința personală

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Doctrine și cunoaștere

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Imperialismul spiritual

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Jertfa lui Isus (Iisus)

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Moaștele sfinților și ale sfintelor

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Natura lui Dumnezeu

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Pescar de oameni

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Religia rlui Isus (Iisus)

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Revelația generală și revelația personală

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Rugăciunea este o experiență personală

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Voia lui Dumnezeu

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Cea mai mare poruncă

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Dumnezeu și omul

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Omul este icoana lui Dumnezeu

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Păcatul mândriei

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Programe de adorație la comandă

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Botezul în apă

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Credința creștină și credulitatea

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dialog cu un baptist

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos?....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dogmele și doctrinele religioase

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dragostea de Dumnezeu

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Legea și harul

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Pocăința din dragoste

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Răspuns la mesajul unui papă

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Ucenicii lui Isus (Iisus)

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Judecata viitoare

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte.....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Copil al lui Dumnezeu

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Creștinismul

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Trupul lui Hristos

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Un nou răspuns către pastor

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

uploaded: 05. 06 2013

read more

Comunitatile crestine

Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Raspuns la mesajul unui pastor

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Numai Dumnezeu iarta pacatele

În ceea ce privește problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găsește în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biblia și inspirația divină

Este vreo diferență între faptul că textele N.T. doar conțin inspirația lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferență. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biserica și sfințenia

Dumnezeu ne face liberi dar instituțiile bisericești ne judecă această libertate....

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cine poartă semnul fiarei 666

Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetățean de pe planetă, poate fi și acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esență impunerea autorității umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cum ne iubește Dumnezeu

Unii Creștini sunt ca niște baloane cu aer. Se înalță spre înălțimi dar înăuntru lor este numai aer. Susțin cu tărie Biblia dar nu știu nimic despre felul în care a fost scrisă...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre esența credinței creștine

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esența creștinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni ființe evoluate spiritual, ...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Iesirea din Babilon

Eu nu vă spun să nu mergeți în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeți dar priviți-le cu alți ochi, adică cu ochi duhovnicești, nu doar lumești. Nu vă părăsiți adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituțiile bisericești

Bisericile instituționale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn și Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni și stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susțină această versiune...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Infailibilitatea Bibliei

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greșeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Instituție bisericească și comunitate creștină

Prin „instituție bisericească,” sau „Biserică instituțională” eu nu acuz și nu condamn colectivitățile creștine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli și tradiții pur umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Icoane adevărate și icoane false

Icoanele adevărate și vii sunt ființele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin nașterea din nou...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învățăturile lui Isus (Iisus)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbați și femei, tuturor celor care îl urmau și se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau frați și surori...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învățăturile lui Isus (Iisus) și învățăturile apostolului Pavel

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influențat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creștinismului, spre bine și spre rău...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Biblia și Isus (Iisus)  

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Dumnezeu este dragoste

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Instituția Bisericii

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

uploaded: 12. 04 2013

read more

De asemenea este scris

Mulți predicatori spunoamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Dumnezeu locuiește în noi

În credința creștină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El și numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Comerțul cu suflete

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Să nu părăsiți adunările voastre

Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

În ceea ce privește problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găsește în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni...

uploaded: 08. 03 2013

read more

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită...

uploaded: 08. 03 201

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T...

uploaded: 08..3 2013

read more

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

Bisericile instituționale sunt niște verigi intermediare, între noi și Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituții bisericești, de dogme și doctrine obligatorii, pentru a fi credincioși. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Dragostea este împlinirea Legii

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Hristos în noi nădejdea slavei

Îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci și numai atunci când locuiește în noi. Când El locuiește în noi îl cunoaștem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaștem pe noi înșine. Experiența noastră personală este experiența noastră cu Dumnezeu și fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaștere a Lui...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Să nu ne lăsăm înșelați!

Instituțiile bisericești sunt o imagine deformată și prin urmare înșelătoare a Împărăției lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiți, dar și aceștia vor fi schimbați. În Împărăția lui Dumnezeu nu va mai exista aceeași organizare ca cea existentă ...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Întâlnește-l pe Isus (Iisus)

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat și nu îl găsești acolo. Isus (Iisus) este la ușa ta și bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în ființa ta și va locui cu tine în veci...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Dumnezeu locuiește în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

În credința creștină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El și numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

Instituțiile bisericești ne impun ce trebuie să credem și ce trebuie să facem sau să nu facem, ca și cum ele ar fi tutorii sau curatorii noștri spirituali. Ele sunt falși tutori, falși curatori și falși părinți, deoarece fiecare om, care trăiește pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Adevărata practică a Creștinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

Practica Creștinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creștine și de a participa la slujbe sau la spectacole și festivități prin care îi dăm recunoașterea lui Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

uploaded: 30. 01 2013

read more

IIsus (Iisus) Apa vieții și Boboteaza

Oare a bea din Apa vieții care este IIsus (Iisus) și a bea din apa care este agiasma mare este același lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Război cu Isus (Iisus)

De unde absurditatea că cenușa și pământul, adică solul, sunt două substanțe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenușă și îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinație uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format și din multă cenușă provenită de la animale sau vegetație arse, de a lungul timpului...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Veșnicia vieții și moartea trupului biologic

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veșnic este același. Suntem judecați de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieții noastre pe pământ și nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituționale pentru noi.

uploaded: 07. 01 2013

read more

Isus (Iisus) ne mântuiește

Nici un om și nici o instituție bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greșit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Vehicule ale păcatului și morții ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

În zilele noastre instituțiile bisericești îndeplinesc aceeași funcție, ca și Legea în V.T. Prin regulile și tradițiile lor, în loc să se producă o creștere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulțește păcatul...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului și morții ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

În zilele noastre instituțiile bisericești îndeplinesc aceeași funcție, ca și Legea în V.T. Prin regulile și tradițiile lor, în loc să se producă o creștere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulțește păcatul. Bisericile instituționale ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuși pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi obosește și vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina și vor să doarmă, eu le urez somn ușor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu și viitorul

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură și se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei și cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituționale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu și a Bisericii adevărate...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adventiștii de ziua a 7 a și Isus (Iisus) 

Adventiștii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca și Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) și Adventiștii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuiește în el sau în ea. Capul unui Creștin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este și Duhul lui Hristos, după cum ne învață N.T. (Romani 8; 9) ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparțin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva și prezentate sub pseudonimul Pavel...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăța pe cineva pe stradă, la piață sau la locul de muncă, despre Dumnezeu și a învăța aceleași persoane într-o clădire...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Sfinții la a doua venire a lui Isus (Iisus)

Ce se înțelege prin rămășiță, adică cei sfinți, care vor rezista până la urmă și care vor fi salvați, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Nașterea din nou

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal și nu doar sfinții din calendar, în caz contrar nu are nici o șansă pentru a fi mântuit și a locui cu Dumnezeu în Împărăția Sa, pentru veșnicie...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

Destule persoane din România obișnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din București pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută și că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorințele....

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creștine și primele Biserici

Primele comunități creștine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă și determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt și nu indirect prin intermediul funcționarilor religioși, care pretind că știu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

Biblia nu se poate înțelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ținem cont și despre care nu se vorbește niciodată, în adunările creștine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmația...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creștină

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar și șefi de stat. În viața profesională femeile îndeplinesc și funcțiile cele mai complexe și grele, fiind mecanici, constructori, polițiste, judecători...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

Autoritatea spirituală impusă asupra conștiințelor noastre este o construcție artificială și falsă. Instituțiile bisericești își bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greșită a învățăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferență între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alții, așa cum iubește El...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creației

Întrucât s-a adus ca și un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creației, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul și după aceea femeia și din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, față de femeie...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" și "lapte" în Creștimism

Bisericile instituționale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulți Creștini „lumești,” care înțeleg numai de ordine și disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbește în propria conștiință, a celui născut din nou. În N.T. există și hrană tare și doresc...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

Atât eu cât și reprezentanții Bisericii instituționale Adventiste de ziua a 7 a, avem același scop și anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa și care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferența între noi este de viziune asupra Bibliei și desigur și asupra viitorului...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăția lui Dumnezeu nu se va ține o zi de odihnă

Adventiștii de ziua a 7 a susțin că este necesar să ținem o zi de odihnă și aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiți. Așa au fost învățați de Elen G. White și așa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat și semnificația sa

Adventiștii de ziua a 7 a susțin că este necesar să ținem o zi de odihnă și aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiți. Așa au fost învățați de Elen G. White și așa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiștii de ziua a 7 și miezul doctrinei lor

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creștini dintre neamuri considerau ținerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creștini, care erau Evrei convertiți, continuau să respecte sabatul și alte obiceiuri evreiești. Pentru Creștinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara și "curva" cea mare

Când va reveni pe norii cerului, în glorie și slavă, împreună cu sfinții îngeri, Isus (Iisus) va răpi la cer pe toți cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creștină la care aceștia vor fi aparținând. Isus (Iisus) nu îi va întreba dacă au fost Ortodocși, Romano sau Greco Catolici, Reformați, Protestanți sau Neo-protestanți...

uploaded: 26.11 2012

read more

Argumente și tradiție

În toată lumea aceasta numai Româncele și Rusoaicele poartă batic și stau deoparte în Biserici și rezultatele se văd, adică mult formalism și puțină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" și numai Româncele și Rusoaicele practică corect Creștinismul?...

read more

Despre locul și rolul femeilor creștine

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc și deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deși sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Spiritele nu au gen

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creștine, unele pentru bărbați și altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcțiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel și că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ținând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Dublu standard

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiți, ci prin credință, atunci când este vorba despre femei, se răzgândește și orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar și acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Principiul fundamental al Creștinismului

Biblia este mai greu de înțeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toți care ați fost botezați pentru Cristos, v-ați îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Cristos Isus (Iisus). (Galateni 3; 27-28)...

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituțiile bisericești construiesc o pavăză falsă

Instituțiile bisericești sunt forma prin care spiritualitatea creștină s-a adaptat și se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „brațul înarmat” al Creștinilor, protecția lor, după ce inițial au fost persecutați pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuție, din Imperiul Roman...

uploaded: 26.11 2012

read more

Locul unde se poate vedea și simți adevăratul Creștinism

Atunci când intrăm într-o organizație religioasă, am dori să vedem ceva din practica învățăturii lui Isus (Iisus) și, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituțiile bisericești nu aplică în organizarea și funcționarea lor învățăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic și Creștinii din acel loc nu sunt gata să își dea viața unii pentru alții...

uploaded: 26.11 2012

read more

Relația personală cu Dumnezeu

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relație personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înțeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înțelese cu o înțelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice și "pietrele" instituției bisericești

Există o discrepanță între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

uploaded: 19.11 2012

read more

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) și nu Petru

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) și nu Petru...

uploaded: 15.11 2012

read more

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) și ce a spus El în realitate

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus (Iisus), exact așa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane și nu se luau notițe. Se susține teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

uploaded: 09.11 2012

read more

Împotriva religiei și pentru Isus (Iisus)

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem și împotriva celor care promovează și susțin religia, adică împotriva instituțiilor bisericești...

uploaded: 03.11 2012

read more

Isus (Iisus) și instituțiile bisericești

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstrația faptului că Isus (Iisus) a dorit să inițieze o instituție bisericească, o organizație stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus (Iisus) a dorit și dorește să aducă Împărăția lui Dumnezeu pe pământ...

uploaded: 26.10 2012

read more

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituțională

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorința de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulți doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naște lupta și de aici se dezvoltă principiile satanice....

uploaded: 15.10 2012

read more

Ce se poate reproșa instituțiilor bisericești?

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfășoară acestea nu este modul de organizare al Împărăției Cerurilor. În Împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare și cel care dorește să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Institutiile bisericesti si noi

Participarea la activitatea instituțiilor bisericești este doar o etapă în parcursul nostru spiritual și nu cea mai importantă. Facem parte cu toții, la începutul drumului nostru în credința creștină, din una sau din altă instituție bisericească...

uploaded: 29.09 2012

read more

Instituțiile bisericești și fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

Eu nu vă spun să nu mergeți în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeți dar priviți-le cu alți ochi, adică cu ochi duhovnicești, nu doar lumești....

uploaded: 29.09 2012

read more

Model de funcționare a primelor comunități creștine

Deosebirea dintre Creștinismul ne instituțional și cel instituțional, dintre Bisericile apostolice timpurii și Biserica instituțională apărută, după ce Creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creștine, elementul spiritual era mult mai prezent...

uploaded: 25.09 2012

read more

Isus (Iisus) și religia organizată

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituția religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aștepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi și în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

uploaded: 16.08 2012

read more

Din nou despre inspitația textelor Bibliei

Deoarece am abordat tematica inspirației textelor Bibliei și în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante și de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

uploaded: 04.08 2012

read more

Despre cat de multa inspiratie contin textele Noului Testament - continuare

Pentru a fi mai bine înțeles, este indicat ca mesajul de față să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspirație conțin textele Noului Testament” și care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenția de a susține că textele N.T., nu conțin inspirația lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

Despre cât de multă inspirație conțin textele Noului Testament

"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturisește despre sine însuși că este insuflat de Dumnezeu...

uploaded: 11.07 2012

read more

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esențial în România?

Misionarismul actual în România este dictat de rațiuni instituționale și nu de o reală grijă față de viitorul veșnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituțională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică și sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal...

 uploaded: 11.07 2012

read more

Intoleranța religioasă în Creștinism

Eu nu pot să spun cu siguranță absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulților, dar pot să spun cu siguranță că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privință și în toate celelalte aspecte ale vieții spirituale. Credința creștină se bazează pe convingeri ....

uploaded: 20.06 2012

read more

Cine poate să nu mai păcătuiască?

Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuiește în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

uploaded: 01.06 2012

read more

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 și versetele de la 9-20, care conțin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică...

uploaded: 22.05 2012

read more

 

Întoarcerea la Cristos

Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie și nu doar la primele comunități creștine, așa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creștinismului, dar ducând Reforma lor mai departe…

Uploaded: 18. 05. 2012

Read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primești

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulțumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

uploaded: 12.05 2012

read more

Despre ce asemănare și ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică și Biserica Adventistă

 Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală și nu instituțională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca și o instituție bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

uploaded: 08.05 2012

read more

Mântuirea vine prin credință și nu prin momentul botezului în apă

 În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât și botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susțin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuiește botezul în apă nu are nici un fel de importanță din punctul de vedere al mântuirii...

uploaded: 06.05 2012

read more

 Mântuirea prin credință și dragoste

 Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru și în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptățire, un har, care nu este condiționat de credința noastră...

uploaded: 23.02 2012

read more

O nouă reformă a Creștinismului

Această reformă presupune înlocuirea autorității instituționale cu principiul dragostei creștine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituționale...

uploaded: 18.02 2012

read more

Necesitatea și strategia unei revoluții spirituale

În România cetățenii sunt în plină desfășurare a unei revoluții sociale dar pentru ca aceasta să reușească și să își atingă obiectivele așteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluție spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

uploaded: 16.02 2012

read more

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

Cu toate că existența unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicității Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

Uploaded: 15. 02. 2012

Read more

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

În condițiile în care există atât de multe confesiuni creștine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată și că doctrina ei este ceea corectă și afirmă că toate celelalte doctrine creștine conțin greșeli...

uploaded: 03.02 2012