Gabriel Baicu - The New Reformation
La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Articole

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

 

 

Isus (Iisus) Cristos nu a făcut niciodată, în învăţăturile Lui, diferenţe, de nici un fel, între bărbaţi şi femei. El a cerut, tuturor Creştinilor, să se iubească unii pe alţii cum i-a iubit El.

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13; 34-35)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori, cu dragostea Lui. Această dragoste este semnul oricărui Creştin practicant. Nu este acesta şi semnul femeilor creştine, este numai al bărbaţilor creştini? Desigur, există un singur semn adevărat al Creştinilor, fără deosebire de gen. (Ioan 13; 34-35)       Apostolul Pavel a modificat învăţătura lui Isus (Iisus), probabil fără să fie pe deplin conştient de lucrul acesta, atunci când s-a hotărât să organizeze primele comunităţi creştine şi să stabilească în interiorul lor un sistem ierarhic. Aceste ierarhi şi acest sistem au fost modalităţi de organizare împrumutate din lumea noastră deoarece Pavel se adresa multor Creştini ‚lumeşti,’ cum îi denumea el şi probabil că aceasta era maniera care era impusă de condiţiile în care primele comunităţi creştine îşi desfăşurau activitatea. În orice caz, modul de organizare propus de Pavel nu a fost acelaşi cu principiile Împărăţiei Cerurilor, propovăduite de Isus (Iisus). Isus (Iisus) a învăţat împotriva ierarhiei, pentru deplină libertate a celui credincios, prin legătura personală cu Dumnezeu a fiecăruia. Pavel a instituit principiul ierarhiei şi al ordinii impuse, în primele comunităţi creştine. Apostolul Pavel l-a contrazis pe Isus (Iisus), în multe din învăţăturile Sale, inclusiv în problema judecăţilor între fraţi. Iată un exemplu foarte clar. Isus (Iisus) a cerut tuturor Creştinilor să iubească ca El dar Pavel a deturnat aceasta cerinţă, îndreptând-o numai pentru bărbaţi.

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin cuvânt...” (Efeseni 5; 25-26)

Adică numai bărbaţii au datoria să iubească ca şi Cristos, iar femeile au datoria doar să se supună bărbaţilor. Ştiu că este şocant şi nu tocmai uşor de sesizat ceea ce afirm, dar este adevărat. Isus (Iisus) ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii, pentru că numai prin aceasta putem fi consideraţi toţi, bărbaţi şi femei, ucenicii Săi. Acesta este principiul fundamental, este chiar sensul Creştinismului. Pavel a diminuat acest principiu foarte mult, aruncându-l oarecum într-o anumită umbră, prin aceea că l-a particularizat numai la relaţiile de familie, reducându-i, în felul acesta, valoarea de principiu primordial, al Creştinismului. Toată învăţătura Creştinismului ar putea fi redusă la această poruncă nouă, dată de Isus (Iisus). Pavel cere numai bărbaţilor să practice acest principiu, în relaţiile cu soţiile lor, şi nu cere tuturor Creştinilor să îl practice între ei, bărbaţi şi femei şi nu doar în relaţiile de familie, dar în toate relaţiile dintre fraţii şi surorile de credinţă, aşa cum a dorit Isus (Iisus). Taina fărădelegii constă în înţelegerea greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus) şi în introducerea unui principiu al autorităţii pe care Isus (Iisus) l-a stabilit doar între cel credincios şi Tatăl Ceresc. Apostolul Pavel este cel care a fundamentat, prin unele din învăţăturile lui, instituţiile bisericeşti, contrar învăţăturilor lui Isus (Iisus), care au fost anti-sistem. Creştinismul piere din lipsă de putere şi puterea îi este subminată de religia organizată, de Bisericile instituţionale, locale şi centrale. Reforma pe care o propun presupune întoarcerea la învăţăturile lui Isus (Iisus) şi nu doar la Biblie. Luther a propus o reformă limitată doar la întoarcerea la Biblie dar eu sunt convins că numai întoarcerea la Isus (Iisus), cel din Biblie şi mai ales cel din noi, va reda puterea Creştinismului.

Vizionaţi seria de filme „Locul şi rolul femeilor în Creştinism pe youtube  

http://www.youtube.com/watch?v=LyPxtNn90bs

 

 

Cuprins mesaje
Categorii
Video

Nou!

Navigare website

 

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more